Tijdens de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap

Dit zijn de zogenaamde prenatale groepsbijeenkomsten. Zeven weken lang is er wekelijks een bijeenkomst van 1 uur. Je leert hier welke veranderingen er in je lichaam plaatsvinden en in het geval van klachten, waardoor deze veroorzaakt worden. Je leert hoe je zelf de klachten kunt verminderen en hoe gezond bewegen hierop een positieve
invloed heeft.

.zwangerschapscursus

zwangerschapsoefeningen

Je krijgt veel praktische adviezen die je gelijk thuis kunt toepassen.Tevens is er aandacht voor de bevalling, ademhalingstechnieken, ontspannen, houdingen tijdens het opvangen van weeën en perstechnieken worden besproken en geoefend.

 

Iedere les van de zwangerschapscursus is heel gevariëerd in opbouw. Er wordt veel geoefend met een gymbal. Dit is een fijn hulpmiddel om balans en kracht te trainen maar ook juist om bewust te worden van je houding en te ontspannen. Ook komen
iedere les een stukje theorie en praktische adviezen aan bod. Zo werken we toe naar een goede voorbereiding op de bevalling. En natuurlijk is er ruimte voor  je persoonlijke ervaringen en vragen!

In deze zeven bijeenkomsten in Lelystad is er ook een partneravond, waarin je samen met je partner tips krijgt.

Iedere zwangere is uniek. Ieder lichaam reageert anders op de veranderingen die er plaatsvinden en geen klacht is helemaal hetzelfde.

Daarom wordt bij klachten gestart met een individuele intake voorafgaand aan de cursus. Hierin worden de klachten onderzocht en geïnventariseerd en worden direct praktische tips en adviezen meegegeven.